Twój język: Polski
502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Plaridum Maciej Grześkowiak
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0

Wiek biologiczny ma znaczenie dla mojego zdrowia

Starzenie się organizmu ma wymiar biologiczny, społeczny i  emocjonalny. Wraz z  upływem lat dochodzi do obniżenia sprawności mechanizmów naprawczych, rozwoju i  akumulacji uszkodzeń komórek, narządów i całych układów. Upływające lata nie postarzają wszystkich w ten sam sposób. Przyczyny różnic można upatrywać w uwarunkowaniach genetycznych, a przede wszystkim w warunkach socjalno-bytowych, rodzaju wykonywanej pracy i stylu życia. Należy zatem zadać pytania, co łączy te czynniki, które nasilają starzenie się organizmu?

Nasz wiek metrykalny jest istotny ale ten biologiczny bardziej. U znacznej części populacji niestety nie zazębia się.

 Dlaczego? 

Jeżeli nie dbamy o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne następuje coraz bardziej widoczna dysproporcja. Pojawiają się choroby, które są objawem wzrostu wieku biologicznego.

 Co za to odpowiada?

Współczesna medycyna potwierdza w wielu publikacjach naukowych, że czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan jest stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny skraca życie i jest przyczyną wielu chorób współczesnego świata, a zainteresowanie jego znaczeniem stale rośnie. Krótkotrwały wzrost wytwarzania wolnych rodników zazwyczaj jest dobrze tolerowany przez komórki, które w takich sytuacjach najczęściej reagują wzmożoną aktywnością mechanizmów obronnych. Jednak nasilony lub długo utrzymujący się stan stresu oksydacyjnego jest szkodliwy dla komórek i jest przyczyną zaburzeń w metabolizmie komórkowym, będących skutkiem oddziaływań reaktywnych form tlenu ze składnikami komórkowymi.

 Badania nad procesami starzenia

Współczesne badania dostarczyły nowych dowodów, które poszerzyły dotychczas obowiązującą hipotezę starzenia i obecnie według niej nasilająca się wraz z wiekiem produkcja wolnych rodników, zarówno przez mitochondria komórek mięśni szkieletowych, serca, wątroby, jak i przez chronicznie stymulowaną aktywność oksydazy NADPH (zredukowana postać fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (nicotinamide adenine dinukleotide phosphate) w leukocytach, może nie tylko uszkadzać składniki komórkowe, ale także powodować zaburzenia szlaków sygnalizacyjnych płynących do komórek i będących w komórkach.

W czasie postępującego procesu starzenia, oprócz nasilających się uszkodzeń oksydacyjnych w komórkach, najprawdopodobniej obniża się jednocześnie skuteczność obrony systemu antyoksydacyjnego i/lub następuje osłabienie systemów naprawy i degradacji. Biologicznymi konsekwencjami wzrostu zniszczeń molekularnych struktur komórkowych są: zmiany ekspresji genów, mutacje, molekularna heterogenność, zanik potencjału dzielenia się komórek, osłabienie komunikacji międzykomórkowej, dezorganizacja tkanek, dysfunkcja organów i wzrost podatności całego organizmu na stres. Ponieważ długość życia jest determinowana przez wiele genów zaangażowanych w metabolizm oraz przez nieustające naprawy struktury i funkcji komórek, tkanek, organów, istnieje ujemna korelacja pomiędzy długością życia a wynikiem nagromadzenia się uszkodzeń komórkowych i tkankowych, zarówno na skutek mutacji i epimutacji, jak i molekularnej oksydacji i agregacji produktów metabolicznych.

Oczywiście proces starzenia się organizmu, jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Jednakże wraz z wiekiem stopniowo spada skuteczność wymienionych mechanizmów, co decyduje o starzeniu się komórek.

Bez względu na przyczynę powstawania uszkodzeń komórkowych nie budzi wątpliwości, że długość życia jest determinowana zarówno przez geny zaangażowane w metabolizm oraz naprawę struktur i funkcji komórek, jak i stopień nagromadzenia się uszkodzeń komórkowych w ciągu życia.

Należy jednak pamiętać o stworzeniu takich warunków dla organizmu aby nie doprowadzić do stanu patologicznego, a jeżeli taki się pojawi to stosować działania prewencyjne.

Jak sprawdzić wiek biologiczny?

Do sprawdzenia Twojego wieku biologicznego pomogą badania ogólnodostępne. To one diagnozują stan Twojego zdrowia. Należą do nich podstawowe, morfologia i mocz ale także profil lipidowy, poziom glukozy, hemoglobiny glikowanej (wskaźnik cukrzycy), adaptację układu krążenia do wysiłku fizycznego. Dobrym prognostykiem jest wrażliwość organizmu na działanie insuliny; EKG, EEG. Analiza odżywiania oraz aktywności fizycznej. Jeżeli którekolwiek z badań wykaże odchylenie od normy należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarz uzna czy należy wdrożyć proces leczniczy czy pozostać przy szeroko rozumianej profilaktyce włączając w to zmianę nawyków żywieniowych oraz monitorowanie stanu zdrowia.

Zajrzyj do paneli dedykowanych osobom, którym towarzyszą choroby: nadciśnienie, cukrzyca, podwyższony cholesterol, miażdżyca, problemy z układem krążenia, schorzenia kobiece i męskie

Dowiesz się z nich dlaczego ważne jest dbanie o komórki  i w jaki sposób możesz to zrobić

 Wpływ stresu oksydacyjnego na strukturę i funkcję komórek oraz konsekwencje wynikające z uszkodzeń wolnorodnikowych — związek z procesami starzenia Joanna Karolkiewicz Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Gerontologia Polska PRACA POGLĄDOWA tom 19, nr 2, 59–67 ISSN 1425–4956

Starzenie się organizmu a stres oksydacyjny oraz zmniejszona sprawność systemów naprawczych Aleksandra Michalak 1, Jakub Krzeszowiak 1, Iwona Markiewicz-Górka 1 . Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Postepy Hig Med Dosw 2014; 68 : 1483-1491 https://phmd.pl

 Co to są reaktywne formy tlenu?. W: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008