Twój język: Polski
502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Plaridum Maciej Grześkowiak
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0

Przyczyny chorób układu krążenia

Jedną z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych są choroby układu krążenia. U podłoża schorzeń sercowo-naczyniowych leży dysfunkcja śródbłonka naczyń krwionośnych. Śródbłonek jest warstwą bardzo wyspecjalizowanych komórek, które pokrywają wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz zastawki serca. Tworzy anatomiczną barierę odgradzającą elementy morfotyczne krwi od tkanki łącznej i mięśniówki ścian naczyń krwionośnych. Ze względu na masę (1-2 kg) oraz zajmowaną powierzchnię (700-2000 m2) jest uważany za największy aktywny narząd wewnątrzwydzielniczy organizmu człowieka. Uwalnia wiele substancji, często działających antagonistycznie. Za ich pośrednictwem śródbłonek odgrywa podstawową rolę w regulacji skurczu i rozkurczu mięśni gładkich ściany naczyniowej, waskulogenezy i angiogenezy, adhezji i agregacji płytek krwi, procesu krzepnięcia i fibrynolizy, biorąc tym samym udział w utrzymaniu homeostazy układu krążenia i organizmu.

Dlaczego zła kondycja naczyń krwionośnych może przyczynić się do rozwoju chorób i podwyższonego cholesterolu?

Podstawową funkcją naczyń krwionośnych jest transportowanie krwi przez cały organizm. Są trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, które odtransportowują krew z serca, naczynia włosowate, za pośrednictwem których następuje wymiana substancji między krwią a tkankami i żyły, które transportują krew z powrotem do serca. Naczynia krwionośne dzielą się w ogólności na tętnice, żyły i naczynia włosowate. Tętnice rozdzielają się na tętniczki, i dalej na naczynia włosowate, które z kolei łączą się w żyłki i dalej w żyły. Naczynia włosowate zwane inaczej kapilarami przenikają wszystkie części naszego organizmu. Za pomocą tych naczyń do wszystkich komórek dostarczany jest tlen i substancje odżywcze, a wydalane są niepotrzebne substancje. Proces przemiany materii dochodzi do skutku na powierzchni komórek i naczyń włosowatych na poziomie komórkowych membran. Przy zaburzeniach kapilarnego krwiobiegu w rezultacie tlenowej niewydolności, komórka dusi się i głoduje, co doprowadza do choroby i niszczenia komórek. Zakłócenie pracy układu naczyń włosowatych jest zasadniczą przyczyną wszystkich procesów patologicznych m.in. zapalenia naczyń, które są grupą różnorodnych chorób dotyczących naczyń krwionośnych wszystkich typów. Zapalenie naczyń (vasculitis) polega na zapaleniu i uszkodzeniu ściany naczyń. Może dotyczyć naczyń włosowatych, żyłek, tętniczek, tętnic i czasem dużych żył. W najcięższych przypadkach prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia ścian naczyń. W przypadkach łagodnych uszkodzenie jest przejściowe i może manifestować się jedynie obecnością nacieku zapalnego i przepuszczalnością dla erytrocytów. W wielu chorobach zapalenie naczyń jest podstawową cechą i prawdopodobną pierwotną przyczyną rozwoju innych zmian. Mikroskopowe zmiany rozwijają się najczęściej po ukończeniu 40. roku życia.

Jak mogę pomóc swojemu sercu po zawale mięśnia sercowego?

Przede wszystkim ważna jest wtórna profilaktyka zawału serca wspomagana m.in. umiarkowaną aktywnością fizyczną, zmianą diety oraz przyjmowanie suplementacji bogatej w flawonoidy. Prowadzone metaanalizy udowodniły, że spożycie flawonoidów może obniżać śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wyjaśnia to najlepiej zjawisko tzw. francuskiego paradoksu polegające na tym, że w rejonie Morza Śródziemnego, nawet przy dużym spożyciu lipidów, śmiertelność ludzi z powodu, np. choroby niedokrwiennej serca jest dużo niższa niż w innych krajach, np. Stanach Zjednoczonych. Dieta śródziemnomorska zapobiega miażdżycy dostarczając do organizmu wielu naturalnych związków o bardzo korzystnym działaniu, takich jak: tokoferole, karotenoidy, kwas askorbinowy, liczne związki polifenolowe, w tym wspomniane flawonoidy. Flawonoidy znalazły zastosowanie w wspomaganiu chorób naczyń o charakterze zakrzepowo-zatorowym. Związki te wspólnie z witaminą C biorą udział w tworzeniu poprzecznych wiązań pomiędzy łańcuchami polipeptydowymi włókien kolagenu i w ten sposób uelastyczniają i wzmacniają tkankę łączną, m.in. naczynia krwionośne.

ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM>>>

 

Źródło:

 

Śródbłonek w fizjologii i patogenezie chorób Mateusz Tomczyk Witold Nowak Agnieszka Jaźwa. Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków i Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego Helena Martynowicz, Anna Skoczyńska, Michał Silber, Ryszard Andrzejak Nadciśnienie tętnicze 2004;8(6):431-438.

Dysfunkcja śródbłonka i ADMA w patogenezie nadciśnienia tętniczego Adrian Doroszko, Ryszard Andrzejak, Andrzej Szuba Nadciśnienie tętnicze 2008;12(3):224-237

Stres oksydacyjny – reaktywne formy tlenu i azotu w patogenezie zaburzeń układu krążenia Joanna Kołodziejczyk, Joanna Saluk, Barbara Wachowicz  Katedra Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego ISSN czasopisma 1734-025X

Antyoksydanty a reaktywne formy tlenu Helena Puzanowska-Tarasiewicz , Ludmiła Kuźmicka, Mirosław Tarasiewicz Zakład Nauk Chemicznych Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. H. Puzanowska-Tarasiewicz