Więcej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Taxipharm sp. z o.o.
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0
×

Rejestracja

Dane konta

Dane do logowania

lub zaloguj

Imię jest wymagane
Nazwisko jest wymagane
Imię nie jest poprawne
Nazwisko nie jest poprawne
To nie jest adres e-mail
Adres e-mail jest wymagany
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany
Hasło jest wymagane
Podaj poprawne hasło
Hasło musi mieć 6 lub więcej znaków
Hasło może mieć maksymalnie 16 znaków
Hasła nie są identyczne
Akceptacja regulaminu jest wymagana
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne

Polityka Prywatności plików Cookies

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych
  i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych
  w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Taxipharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Poznaniu 60-644 ul. Sokoła 2B/1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000484671, NIP: 7811889399, REGON: 30257874500000, adres poczty elektronicznej: kontakt@taxipharm.pl numer telefonu kontaktowego: 502 286 618
 3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
  z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych,
  ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, datę urodzenia, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
 8. Po udostępnieniu danych Administratorowi przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania,
  a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@taxipharm.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 9. Administrator przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego Taxipharm sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji (np. dostarczania przesyłek).
 10. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych podmiotów trzecich.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii lub zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny
  i zrozumiały.
 12. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.