502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Taxipharm sp. z o.o.
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0

Liczne badania doświadczalne, kliniczne i epidemiologiczne wskazują na udział wolnych rodników i produktów utleniania lipidów jako czynników pro­cesu aterogenezy (czyli przekroczenia wartości prawidłowych zwiększających ryzyko rozwoju miażdżycy oraz chorób sercowo-naczyniowych). Szczególną rolę przypisuje się stre­sowi oksydacyjnemu, który wiąże się z powstawaniem (pod­czas przemian metabolicznych, przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, a także na skutek palenia papierosów, nadużywania alkoholu czy skażania środowiska, spożywania przetworzonej żywności bogatej w tłuszcze trans) nadmiaru wol­nych rodników oraz reaktywnych form tlenu i azotu. Perok­sydacja nienasyconych kwasów tłuszczowych w fosfolipidach i estrach cholesterolu, indukowana przez wolne rodniki tlenowe i ich reaktywne pochodne, prowadzi do uszkodzenia śródbłonka. Uszkodzenie śródbłonka zawsze indukuje proces zapal­ny, z czym związane jest uwalnianie mediatorów zapalenia. Prowadzi to do przewlekłego i długotrwałego procesu zmian miażdżycowych.

Najważniejszym procesem w powstawaniu uszkodzenia miażdżycowego jest gromadzenie cholesterolu w ścianie naczyń. Cholesterol ten pochodzi z lipoprotein krążących w osoczu, które zawierają zarówno cholesterol niezestryfikowany, tzw. wolny (free cholesterol – FC), jak i estry cholesterolu (cholesteryl ester – CE). Do głównych źródeł cholesterolu należą dwie klasy lipoprotein: są to LDL oraz lipoproteiny resztkowe, tzw. remnanty, powstałe w wyniku lipolizy chylomikronów oraz VLDL. Lipoproteiny osoczowe stale wnikają do przestrzeni podśródbłonkowej naczyń „przeciekając” przez pojawiające się połączenia między komórkami śródbłonka oraz prawdopodobnie drogą śródbłonkowej transcytozy. W prawidłowych warunkach lipoproteiny nie są zatrzymywane pod śródbłonkiem i swobodnie powracają do krążenia. W pewnych obszarach drzewa naczyniowego występuje jednak zwiększona retencja lipoprotein, a to prowadzi do ich gromadzenia w macierzy zewnątrzkomórkowej pod śródbłonkiem.

Zgromadzone lipoproteiny indukują wiele odpowiedzi komórkowych oraz pozakomórkowych, powodując uszkodzenia miażdżycowe. Ponieważ wysokie stężenie aterogennych lipoprotein w osoczu promuje gromadzenie się tych cząsteczek w ścianie naczyń, model ten dobrze tłumaczy udokumentowany związek między stężeniem cholesterolu w osoczu i miażdżycą, występujący zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i u ludzi.

Co to jest LDL?

Frakcja LDL to tzw. zły cholesterol – jest to część całkowitego cholesterolu zawarta w wielkocząsteczkowym kompleksie – lipoproteinie LDL – której zadaniem jest transport cholesterolu z wątroby do mięśni naszego organizmu. O cholesterolu LDL mówimy „zły” dlatego, że powoduje odkładanie cząsteczek cholesterolu w tętnicach, powodując rozwój miażdżycy.

Ustalono, że stężenie frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) we krwi koreluje dodatnio z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, natomiast dużej gęstości (HDL) ujemnie. Związek między podwyższonym stężeniem cholesterolu a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ma charakter ciągły i półlogarytmiczny.

Nadmiar cholesterolu szkodzi nie tylko układowi krwionośnemu – związek ten stanowi główny składnik kamieni żółciowych. Podstawowe znaczenie dla stężenia cholesterolu (zwłaszcza frakcji LDL) ma zawartość w diecie kwasów tłuszczowych. Stężenie cholesterolu wzrasta przy wysokim spożyciu nasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasów zawierających 12-16 atomów węgla oraz kwasów tłuszczowych nienasyconych typu trans. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów zmniejszają stężenie cholesterolu, a tym samym normalizują poziom lipoprotein w surowicy.

 

Co to jest HDL?

Frakcja HDL (tzw. Dobry cholesterol) – stanowi frakcję całkowitego cholesterolu zawartego w lipoproteinie HDL, która transportuje cholesterol z tkanek obwodowych do wątroby, gdzie ulega zmetabolizowaniu. Duże stężenie cholesterolu HDL powoduje zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Cholesterol odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych, m.in.: syntezie witaminy D3 oraz hormonów o budowie sterydowej. Jego obecność w błonach komórek nerwowych mózgu ma duże znaczenie dla funkcjonowania synaps. Istnieją też doniesienia, że odgrywa on dużą rolę w działaniu systemu immunologicznego (odpornościowego).

 

Co to jest lipidogram?

Lipidogram jest to badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej oraz poziomu całkowitego cholesterolu, stężenia frakcji HDL i LDL, a także stężenia triglicerydów. Badanie wykonuje się na czczo (co najmniej osiem godzin przerwy w jedzeniu). Wskazane jest również stosowania niskotłuszczowej diety kilka dni przed badaniem.

 

 

Parametr

Wartość

Cholesterol całkowity

< 190 mg/dl

Cholesterol LDL

Choroba wieńcowa, miażdżyca innych tętnic, stan po udarze mózgu, cukrzyca z powikłaniami narządowymi, przewlekła choroba nerek

Cukrzyca bez powikłań narządowych, 3 stadium przewlekłej choroby nerek

< 115 mg/dl

< 70 mg/dl 

 < 100 mg/dl

Cholesterol HDL

mężczyźni:  ≥40 mg/dl

kobiety:  ≥45 mg/dl

Trójglicerydy

≤150 mg/dl

Co należy zrobić aby utrzymać optymalny poziom cholesterolu?

Już z powyższego artykułu dowiedziałeś się, że za powstanie cholesterolu odpowiadają procesy zapalne indukowane przez wolne rodniki. Pozostaje zatem ich neutralizacja oraz dbanie aby ich ilość była na takim poziomie aby organizm SAM dawał sobie z nimi radę. Metoda jest bardzo prosta i korzystnie wpływa na cały organizm, tzn. na wszystkie toczące się stany zapalne w organizmie, które przyczyniają się do wielu chorób autoimmunologicznych oraz cukrzycy, czy nadciśnienia. Chodzi o zmianę stylu życia, nawyków a przede wszystkim o codzienną podaż antyoksydantów. Najlepsze korzyści otrzymuje się z żywności. Procent udziału antyoksydantów w żywności jest największy. Należy spożywać do 80% warzyw i owoców dziennie, najlepiej surowych lub gotowanych do 40 °C.

 

 

Wysoki cholesterol skutecznie obniży taksyfolina, główny składnik Taxivitalu

 

Co to jest taksyfolina?

Potocznie nazywa się ją witaminą p bajkalską, taxifolin, taksyfoliną a także dihydrokwercetyną. Według chemicznej nomenklatury to 2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-one natomiast jej wzór chemiczny to C15H12O7.

Jest to bioaktywny składnik suplementu diety Taxivital. Pozyskiwana jest z korzeni i dolnej części modrzewia dahurskiego bardzo odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Cieszy się dużym zainteresowaniem jako substancja o szerokim spektrum aktywności biologicznej. W rezultacie badań przesiewowych stwierdzono obecność właściwości przeciwutleniających (antyoksydacyjnych), chroniących przed wolnymi rodnikami i procesem starzenia. Taksyfolina (dihydroquercetin, dihydrokwercetyna, witamina p bajkalska, taxifolin) zaliczana jest do bioflawonoidów, grupy flawonoidów, które są pomocne w utrzymaniu sprawności i dobrego zdrowia, odgrywają także istotną rolę w zapobieganiu wielu chorobom.

Taksyfolina wykazuje wiele właściwości które nie są wspólne dla większości bioflawonoidów a zatem ma większy efekt antyoksydacyjny niż znaczna część flawonoidów. Naturalna substancja pozyskiwana z modrzewia dahurskiego jest bezpieczna i nie wykazuje działań niepożądanych. Reguluje cholesterol poprzez zmniejszenie stanów zapalnych w naczyniach krwionośnych, ochrania komórki przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu wzmacnia śródbłonek (wyściółkę) żył i tętnic. Nieprawidłowości w strukturze śródbłonka prowadzą często do miażdżycy, występują również w cukrzycy i nadciśnieniu. Taxivital reguluje pracę wątroby i wspiera działanie glutationu odpowiedzialnego za pierwszą obronę przed stresem oksydacyjnym (wolnymi rodnikami).

U wielu osób taksyfolina istotnie poprawiła profil lipidowy osocza obniżając stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL oraz wzrost stężenia frakcji HDL we krwi. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i obniżenie stężenia glukozy, co dowodzi, iż taksyfolina wpływa korzystnie na układ krążenia i zmniejsza ryzyko powikłań sercowych.

Antyoksydacyjny potencjał taksyfoliny i witaminy c, dlaczego takie połączenie?

1/Witamina C zaliczana do witamin antyoksydacyjnych a taksyfolina zaliczana do bioflawonoidów, mogą one wpływać na procesy komórkowe przez zmiatanie wolnych rodników tlenowych, modulację stanu redoks komórki oraz regulację wewnątrzkomórkowych dróg sygnałowych,

2/Taksyfolina oraz witamina C są nieenzymatycznymi antyoksydantami, dlatego muszą być dostarczane z zewnątrz,

3/ aktywności taksyfolina jest synergiczna z działaniem witaminy C .Pełnią w komórkach istotną rolę w utrzymaniu odpowiedniego potencjału oksydoredukcyjnego przez uczestnictwo w neutralizowaniu powstających w metabolizmie komórkowym reaktywnych form tlenu i azotu.

4/Ta właściwość kwasu askorbinowego skłoniła badaczy do rozważenia możliwości zastosowania dwóch antyutleniaczy: taksyfoliny i witaminy C jako czynnika ochronnego w zapobieganiu chorobom o podłożu wolnorodnikowego uszkodzenia tkanek lub zmniejszającego skutki działania radio- lub chemioterapii w komórkach prawidłowych u pacjentów poddanych leczeniu.

Czystość i jakość taksyfoliny

Czystość taksyfoliny w Taxivitalu jest zawsze na poziomie 96-99 % co odpowiada ponad 32,744 ORAChydro value (µmole TE/g) wg. Brunswick Laboratories, (który jest uznanym na świecie, niezależnym, klinicznym i przedklinicznym laboratorium badawczym. Specjalizuje się w wykonywaniu testów fitochemicznych, biologicznych testach na obecność komórek ludzkich oraz badaniach klinicznych dotyczących żywności funkcjonalnej, suplementów diety i produktów farmaceutycznych. Od 1997 roku pomagają firmom takim jak Johnson & Johnson, PepsiCo, Kraft Foods i Campbell's). 

O wysokim potencjalne antyoksydacyjnym taksyfoliny decyduje m.in.:

1/czystość mierzona w %, najwyższy potencjał wykazuje taksyfolina zawierająca 96-99%

2/ilości taksyfoliny w mg w kapsułce.

Taksyfolina zawarta w produkcie Taxivital to oryginalna taksyfolina z Dalekiej Rosji

Jak stosować?

 

Wskazania do stosowania Taxivitalu:

Preparat przeznaczony jest zarówno dla kobiet i mężczyzn

Osoby powyżej 14 r. ż. max. 1 kapsułka dziennie

Osoby dorosłe 1 kapsułka dziennie. Przyjmuje się, że na 1kg ciała powinno się optymalnie przyjmować 1 mg taksyfoliny.

Nie wykazuje działań niepożądanych.

Przeciwwskazania: kobiety w ciąży i karmiące, uczulenie na którykolwiek ze składników

Preparat otrzymał pozytywną rekomendację Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi do promocji profilaktyki układu krążenia.

.