Twój język: Polski
502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Plaridum Maciej Grześkowiak
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0

 

Co należy zrobić aby utrzymać optymalny poziom cholesterolu?

Za powstanie cholesterolu odpowiadają procesy zapalne indukowane przez wolne rodniki. Jedną z najskuteczniejszych metod jest ich zmniejszanie za pomocą antyoksydantów, które mają właściwości przeciwzapalne. Prawidłowy proces neutralizacji polega przede wszystkim na regularnym ich przyjmowaniu tak aby ich ilość była na takim poziomie aby organizm SAM dawał sobie z nimi radę.

Najlepsze korzyści otrzymuje się z przyjmowania antyoksydantów z żywności- z warzyw i owoców w ilości 80% całkowitego dziennego spożycia. Z uwagi na fakt, że z roku na rok ich podaż maleje a zwiększa się odsetek osób, które narażone są na skutek procesów zapalnych zwiększa się proporcjonalnie ilość osób z podwyższonym cholesterolem. 

Włącz do diety produkty, które mają najwyższy potencjał pochłaniania wolnych rodników i zmniejszania procesów zapalnych.


Warto wiedzieć: 

  • Najsilniejszym poznanym antyoksydantem jest taksyfolina nazywana również dihydrokwercetyną lub witaminą p bajkalską ponieważ jest pozyskiwana z modrzewia dahurskiego znad jeziora Bajkał w Rosji.
  • Jest antyoksydantem, który wykazuje właściwości przeciwutleniające a zatem neutralizuje wolne rodniki tlenowe odpowiedzialne za negatywne skutki stresu oksydacyjnego

  • Taksyfolina ma najwyższy poziom ORAChydro (oxygen radical absorbance capacity) 32,744 μmole TE/g ze wszystkich poznanych jak do tej pory antyoksydantów co oznacza, że ma bardzo wysokim potencjał antyoksydacyjny, który wpływa na kondycję każdej komórki w ciele oraz redukcję wolnych rodników odpowiedzialnych za proces inicjacji wielu chorób. Wykazuje większy potencjał przeciwutleniający niż luteolina, kemferol, rutyna, hesperydyna czy astaksantyna. W połączeniu z witaminą C działa synergistycznie co oznacza, że po zaaplikowaniu ich razem, przynoszą bardzo silne efekty.

  • Jest rekomendowana przez Fundacje Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, której główna ideą są badania i działania profilaktyczne mające na celu poprawę zdrowia Polaków w zakresie układu krążenia i chorób współzależnych
  • Od 6 lat jest regularnie dostarczana na polski rynek z rosyjskiej manufaktury
  • Została pozytywnie oceniona przez EFSA (komisję ds. Żywności i Żywienia UE) i uznana jako środek bezpieczny do stosowania w żywności

Odwiedź sklep z najsilniejszym antyoksydantem >>>>>


Liczne badania doświadczalne, kliniczne i epidemiologiczne wskazują na udział wolnych rodników i produktów utleniania lipidów jako czynników pro­cesu aterogenezy (czyli przekroczenia wartości prawidłowych zwiększających ryzyko rozwoju miażdżycy oraz chorób sercowo-naczyniowych). Szczególną rolę przypisuje się stre­sowi oksydacyjnemu, który wiąże się z powstawaniem (pod­czas przemian metabolicznych, przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, a także na skutek palenia papierosów, nadużywania alkoholu czy skażania środowiska, spożywania przetworzonej żywności bogatej w tłuszcze trans) nadmiaru wol­nych rodników oraz reaktywnych form tlenu i azotu. Perok­sydacja nienasyconych kwasów tłuszczowych w fosfolipidach i estrach cholesterolu, indukowana przez wolne rodniki tlenowe i ich reaktywne pochodne, prowadzi do uszkodzenia śródbłonka. Uszkodzenie śródbłonka zawsze indukuje proces zapal­ny, z czym związane jest uwalnianie mediatorów zapalenia. Prowadzi to do przewlekłego i długotrwałego procesu zmian miażdżycowych.

Najważniejszym procesem w powstawaniu uszkodzenia miażdżycowego jest gromadzenie cholesterolu w ścianie naczyń. Cholesterol ten pochodzi z lipoprotein krążących w osoczu, które zawierają zarówno cholesterol niezestryfikowany, tzw. wolny (free cholesterol – FC), jak i estry cholesterolu (cholesteryl ester – CE). Do głównych źródeł cholesterolu należą dwie klasy lipoprotein: są to LDL oraz lipoproteiny resztkowe, tzw. remnanty, powstałe w wyniku lipolizy chylomikronów oraz VLDL. Lipoproteiny osoczowe stale wnikają do przestrzeni podśródbłonkowej naczyń „przeciekając” przez pojawiające się połączenia między komórkami śródbłonka oraz prawdopodobnie drogą śródbłonkowej transcytozy. W prawidłowych warunkach lipoproteiny nie są zatrzymywane pod śródbłonkiem i swobodnie powracają do krążenia. W pewnych obszarach drzewa naczyniowego występuje jednak zwiększona retencja lipoprotein, a to prowadzi do ich gromadzenia w macierzy zewnątrzkomórkowej pod śródbłonkiem.

Zgromadzone lipoproteiny indukują wiele odpowiedzi komórkowych oraz pozakomórkowych, powodując uszkodzenia miażdżycowe. Ponieważ wysokie stężenie aterogennych lipoprotein w osoczu promuje gromadzenie się tych cząsteczek w ścianie naczyń, model ten dobrze tłumaczy udokumentowany związek między stężeniem cholesterolu w osoczu i miażdżycą, występujący zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i u ludzi.

Co to jest LDL?

Frakcja LDL to tzw. zły cholesterol – jest to część całkowitego cholesterolu zawarta w wielkocząsteczkowym kompleksie – lipoproteinie LDL – której zadaniem jest transport cholesterolu z wątroby do mięśni naszego organizmu. O cholesterolu LDL mówimy „zły” dlatego, że powoduje odkładanie cząsteczek cholesterolu w tętnicach, powodując rozwój miażdżycy.

Ustalono, że stężenie frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) we krwi koreluje dodatnio z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, natomiast dużej gęstości (HDL) ujemnie. Związek między podwyższonym stężeniem cholesterolu a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ma charakter ciągły i półlogarytmiczny.

Nadmiar cholesterolu szkodzi nie tylko układowi krwionośnemu – związek ten stanowi główny składnik kamieni żółciowych. Podstawowe znaczenie dla stężenia cholesterolu (zwłaszcza frakcji LDL) ma zawartość w diecie kwasów tłuszczowych. Stężenie cholesterolu wzrasta przy wysokim spożyciu nasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasów zawierających 12-16 atomów węgla oraz kwasów tłuszczowych nienasyconych typu trans. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów zmniejszają stężenie cholesterolu, a tym samym normalizują poziom lipoprotein w surowicy.

 

Co to jest HDL?

Frakcja HDL (tzw. Dobry cholesterol) – stanowi frakcję całkowitego cholesterolu zawartego w lipoproteinie HDL, która transportuje cholesterol z tkanek obwodowych do wątroby, gdzie ulega zmetabolizowaniu. Duże stężenie cholesterolu HDL powoduje zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Cholesterol odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych, m.in.: syntezie witaminy D3 oraz hormonów o budowie sterydowej. Jego obecność w błonach komórek nerwowych mózgu ma duże znaczenie dla funkcjonowania synaps. Istnieją też doniesienia, że odgrywa on dużą rolę w działaniu systemu immunologicznego (odpornościowego).

 

Co to jest lipidogram?

Lipidogram jest to badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej oraz poziomu całkowitego cholesterolu, stężenia frakcji HDL i LDL, a także stężenia triglicerydów. Badanie wykonuje się na czczo (co najmniej osiem godzin przerwy w jedzeniu). Wskazane jest również stosowania niskotłuszczowej diety kilka dni przed badaniem.

 

 

Parametr

Wartość

Cholesterol całkowity

< 190 mg/dl

Cholesterol LDL

Choroba wieńcowa, miażdżyca innych tętnic, stan po udarze mózgu, cukrzyca z powikłaniami narządowymi, przewlekła choroba nerek

Cukrzyca bez powikłań narządowych, 3 stadium przewlekłej choroby nerek

< 115 mg/dl

< 70 mg/dl 

 < 100 mg/dl

Cholesterol HDL

mężczyźni:  ≥40 mg/dl

kobiety:  ≥45 mg/dl

Trójglicerydy

≤150 mg/dl

 ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM>>>

 

 

.