Twój język: Polski
502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Plaridum Maciej Grześkowiak
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0

 

Profilaktyka miażdżycy

Aby zmniejszyć proces zapalny w naczyniach krwionośnych oraz zmniejszyć produkcję cholesterolu należy włączyć do diety produkty, które wykazują właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, odbudowujące śródbłonek i które zwiększają mikrokrążenie. Takie właściwości wykazują antyoksydanty, które poza leczeniem tradycyjnym są najczęstszą polecaną formą wsparcia dla chorego.


Warto wiedzieć: 

  • Najsilniejszym poznanym antyoksydantem jest taksyfolina nazywana również dihydrokwercetyną lub witaminą p bajkalską ponieważ jest pozyskiwana z modrzewia dahurskiego znad jeziora Bajkał w Rosji.
  • Jest antyoksydantem, który wykazuje właściwości przeciwutleniające a zatem neutralizuje wolne rodniki tlenowe odpowiedzialne za negatywne skutki stresu oksydacyjnego

  • Taksyfolina ma najwyższy poziom ORAChydro (oxygen radical absorbance capacity) 32,744 μmole TE/g ze wszystkich poznanych jak do tej pory antyoksydantów co oznacza, że ma bardzo wysokim potencjał antyoksydacyjny, który wpływa na kondycję każdej komórki w ciele oraz redukcję wolnych rodników odpowiedzialnych za proces inicjacji wielu chorób. Wykazuje większy potencjał przeciwutleniający niż luteolina, kemferol, rutyna, hesperydyna czy astaksantyna. W połączeniu z witaminą C działa synergistycznie co oznacza, że po zaaplikowaniu ich razem, przynoszą bardzo silne efekty.

  • Jest rekomendowana przez Fundacje Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, której główna ideą są badania i działania profilaktyczne mające na celu poprawę zdrowia Polaków w zakresie układu krążenia i chorób współzależnych
  • Od 6 lat jest regularnie dostarczana na polski rynek z rosyjskiej manufaktury
  • Została pozytywnie oceniona przez EFSA (komisję ds. Żywności i Żywienia UE) i uznana jako środek bezpieczny do stosowania w żywności

Odwiedź sklep z najsilniejszym antyoksydantem >>>>>

Liczne dowody naukowe świadczą o tym, że proces oksydatywnej modyfikacji lipoprotein o niskiej gęstości zachodzący podczas przechodzenia lipoprotein przez barierę śródbłonkową jest jednym z głównych mechanizmów patogenezy miażdżycy. Modyfikacja cholesterolu frakcji LDL jest najczęściej inicjowana peroksydacją lipidów, podczas której dochodzi do degradacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA, polyunsaturated fatty acids), następnie wzrostu formowania nadtlenków lipidowych triglicerydowych i fosfolipidowych z estrów cholesterolu, a te dalej ulegają rozpadowi do produktów aldehydowych, na przykład dialdehydu malonowego czy 4-hydroksynonenalu. Wolne rodniki to przede wszystkim reaktywne formy tlenu-wolne rodniki (RFT) i azotu(RFA), ale także  wolnorodnikowe metabolity toksycznych związków chemicznych, działając destrukcyjnie na komórkę powiązane są z patogenezą wielu chorób i procesem starzenia organizmu. Produkcja wolnych rodników jest formą odpowiedzi na atak patogenu i podstawową formą zwalczania infekcji oraz naprawy zranionych tkanek. Problemem staje się ich nieograniczona produkcja i/lub zaburzona regulacja towarzysząca długotrwałym procesom zapalnym.

 Wolne rodniki mają udział w patogenezie miażdżycy

Proces karcynogenezy charakteryzuje akumulacja wielu mutacji w  genach regulujących komórkową homeostazę, przede wszystkim, onkogenach, geny supresorowych i genach odpowiedzialnych za naprawę DNA i apoptozę. Mutacje te, jak się aktualnie wydaje w znaczącym stopniu są spowodowane przez endogenne uszkodzenia DNA, które są generowane przez całe życie człowieka i tym samym mają wpływ na każdy z etapów karcynogenezy. Głównym czynnikiem wywołującym te endogenne uszkodzenia nie tylko DNA, ale także lipidów i białek są RFT(wolne rodniki) i RFA (reaktywne formy azotu) wytwarzane w stanach zapalnych, przez pobudzane przez ten proces neutrofile i makrofagi. Źródłem endogennych RFT w warunkach fizjologicznych jest łańcuch oddechowy. Te endogenne RFT i RFA reagują bezpośrednio z DNA modyfikując jego strukturę i funkcję. Komórki pobudzane w czasie stanu zapalnego mogą indukować proces karcynogenezy, także na drodze innych mechanizmów takich jak produkcja cytokin i innych białek, które zwiększają proliferację inwazyjność preneoplastycznych komórek, a także tworzenie nowych naczyń krwionośnych w procesie angiogenezy.

Strategie mające na celu ograniczenie produkcji wolnych rodników w takich procesach jak stany zapalne, czy stres oksydacyjny stwarzają, więc, możliwość prewencji wielu schorzeń degeneracyjnych, których patogeneza jest z nimi powiązana

Miażdżyca jest schorzeniem o złożonym podłożu, w którym istotną rolę odgrywa oksydacja lipoprotein frakcji LDL prowadząca do powstania szeregu produktów peroksydacji lipidów takich jak izoprostany, oksysterole, nadtlenki lipidów i aldehydy. Te ostatnie mogą uszkadzać również DNA. Chociaż wolne rodniki znane były chemikom od dawna, to dopiero ich odkrycie w tkankach rozpoczęło lawinę doświadczeń. Do rozwoju badań naukowych dotyczących tych zagadnień w głównej mierze przyczyniło się odkrycie w 1945 r. przez rosyjskiego naukowca Zawojskiego spektroskopii mikrofalowej: EPR, ESR. Metoda ta daje informacje o strukturze rodnika bezpośrednio lub pośrednio. Metoda pośrednia polega na oznaczaniu rodnika krótko żyjącego przez stosowanie trapów przyjmujących niesparowany elektron. Ze względu na zaawansowanie prac na świecie, prawdopodobnie w przyszłości będzie istniała możliwość obrazowania wolnych rodników w narządach i tkankach. Doskonałym przykładem, który pozwoli zobrazować działanie wolnych rodników jest jabłko, które po przecięciu zaczyna w niedługim czasie brązowieć, jest to etap utleniania- proces niszczenia zdrowych komórek.

Wyróżnia się cztery główne rodzaje miażdżycy:


miażdżyca tętnic - jej najbardziej charakterystycznym objawem jest podwyższony poziom cholesterolu; przyczynia się do powstawania zawałów i udarów mózgu;


miażdżyca tętnic obwodowych - zwykle dotyczy tętnicy brzusznej, która uciska tętnicę biodrową i przyczynia się do niedokrwienia kończyn dolnych;


miażdżyca mózgu - powoduje niedokrwienie mózgu, zwiększa ryzyko udarów i wylewów;


miażdżyca naczyń wieńcowych - jest główną przyczyną zawałów serca;


ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM>>>>

 

Źródło:

Rola naturalnych antyoksydantów w profilaktyce chorób cywilizacyjnych Maria Wojtanowska- Rzytki, Katedra i Zakład Toksykologii Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Sosnowcu. Farm Przegl. Nauk 2009, 23-27.

Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej a czynniki ryzyka miażdżycy i powikłania naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 Z Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz z *Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Miażdżyca - profilaktyka i leczenie Barbara Cybulska, Wiktor B. Szostak  Przew Lek, 2001, 4, 5, 39-43

Śródbłonek w fizjologii i patogenezie chorób Tomczyk Mateusz, Nowak Witold, Jaźwa Agnieszka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biotechnologii Medycznej, 2013

Ocena peroksydacji lipidów i stężenie wybranych antyoksydantów w surowicy pacjentów z  miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych ,Krzysztof Strzyżewski, Maria Pioruńska- Stolzmann, Wacław Majewski. Zakład Chemii Ogólnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej: dr hab. Maria Iskra 2Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń.

Źródła wiedzy o taksyfolinie (dihydrokwercetynie):

Robak J, Gryglewski RJ. Flavonoids are scavenders of superoxide anions. Biochem Pharmacol 1988, 37: 837-842

Tyukavkina NA Lapteva KI, Latina VA, Devyatko NG. Extractive substances of Larix Dahurica. II. Quantitative contents of quercetin and dihydroquercetin. Khimya Prirodnykh Soedinenii 1967, 3(5): 298-301

Kolhir VK, Tyukavkina NA, Bykov VA, et al. Diquertin – new antioxidant and vasoprotector. Chem-Farm J 1995: 61-67

Booth AN, De Eds F. The toxicity and Metabolism of Dihydroquercetin. J Am Pharmaceut Assoc 1957, XLVII(3): 183-184